top of page

İNŞAAT İŞÇİLERİ SENDİKASI 3. OLAĞAN GENEL KURUL  İLANI

İnşaat İşçileri Sendikası (İNŞAAT-İŞ) 3. Olağan Genel Kurulunu 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 12:00’da Caferağa mahallesi, Tellâlzade Sokak, No: 22/A , 34710 Kadıköy/İstanbul Eğitim-Sen binası toplantı salonunda yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2. Toplantı 26 Mayıs Pazar günü aynı gündem, saat ve yerde yapılacaktır. Bütün üyelerin katılması önemle rica olunur.


GÜNDEM:
1) Yoklama
2) Açılış
3) Başkanlık divanının oluşturulması
4) Komisyon seçimleri
     a) Tüzük Komisyonu
     b) Tahmini Bütçe Komisyonu
     c) Kararlar Komisyonu
5) Raporların görüşülmesi
6) Aklama
7) Karar Tasarılarının görüşülüp karara bağlanması
8) Seçim
9) Kapanış

bottom of page